<>آپلود عکس گل هاي آفتابگردان


*مسجد چند خيابان با ما فاصله داشت جوري كه حتما بايد ماشين سوار ميشديم ، مادر خيلي دوست داشت با فضاي مسجد اشنا شويم ، گاهي صبر ميكرد ميم از دبيرستان بيايد نزديك اذان مغرب ، تا برويم مسجد .اصلا سخت نميگرفت به من براي خواندن و نخواندن . من اكثر مواقع ته مسجد با دختر ها بازي ميكردم ! تفريح مان بود كه هرشب همبازي هاي مسجد را ببينم . حالا وقتي جايي ميبيند سهل انگاري ميكنيم ، ميگويد : خيالم راحت ست از خودم كه هر چه در توانم بود انجام دادم كه شما بشناسيد و بفهميد خيلي چيزهايي كه بايد ياد ميگرفتيد ! بقيه ش با خودتان ! حقيقت ميگويد ، گاهي بايد سختي را كشيد حداقل براي آرام بودن دلِ خود آدم در آينده ! فقط براي اينكه حسرت نخورد.

* امشب براي اولين بار ريحانه را چادر سر كردم و رفتم مسجد نزديك خانه ، البته ريحانه از طريق مادر با اين مكان اشناييت دارد بسيار ؛ اما تنها با من نيامده بود ! به شخصه دوست دارم خانه ي خدا را كه جوان ها پر َ ش كردند و فعالَ ست ! تجربه ي خوبي بود ، به هر حال !

 

* ريحانه به دختر كناري: اسمت چيه ؟/ دختر بچه : محيا / ريحانه : اسم منم ريحانه ست / محيا : ريحانه موبايل ت و ميدي؟! / ريحانه :نه خراب ش ميكني!/ محيا : قول ميدم خرابش نكنم بده / ريحانه : الان ميزارم تو كيف مامانم ك نداشته باشم :| / محيا با عصبانيت : ريحانه چه قدر چادرت زشته/ ريحانه : نخير/ محيا : چرا زشته / ريحانه : خودت زشتي !!!:|||| / به ريحانه ميگم ، مامان بهش بگو من دوست دارم چادرم و نبايد بگي خودت زشتي ، ريحانه : باشه / محيا وقت رفتن دست مامانش و گرفته برميگرده به ريحانه ميگه : چادرت خيلي زشته !!!!/ ريحانه داد ميزنه : خودت زشتي :|||||| / اصلا من بايد اصول تربيتي و به كي بگم گوش بده ؟!!!

+ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ در ساعت 3:16 آفتابگردان |

هميشه ، وقتي با مادر حرف امال و ارزو ميشد ، مادر ميگفت : اگر خدا دعائي را اجابت نكرد ، مطمئن باش آن دنيا عوض ش را ميدهد ! داشتم ، فرمايش امام صادق را ميخواندم:امام صادق (ع) مفرماید: روز قیامت خداوند متعال میفرماید: ای بنده من ،‌ تو مرا خواندی و من اجابتت را به تأخیر انداختم اکنون ثواب و پاداش تو چنین و چنان است پس مؤمن آرزو میکند که ای کاش هیچ دعایی از او در دنیا اجابت نمیشد، برای آن ثواب و پاداش نیک که می بیند.خواستم بگويم ، حالا كه شب ارزوهاست ، بين همه ي ارزوهايَ م يكي را ميدانم اجابت نميكني، پس اصرار ميكنم در اين دنيا ، كنار همه ي دعا هايم ، بعد از هر نماز ، حتي شب هاي قدر . فقط عوض ش را آن دنيا همان بده كه هست، ميشود ؟

 

ب.ن : همه ي قلبم  جاي تو بود و نميدانستم ! اين را شب ها ميفهمم وقتي همه چيز رنگ عميق تري دارد ! وقتي نيستي....

ب.ن: از ١٠ هزار تومن چاقاله خريدم تا ٥ هزار تومن ! من عاشقش هستم و السلام :دي

+ جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ در ساعت 2:12 آفتابگردان |