<>آپلود عکس گل هاي آفتابگردان


 

بعضي ها اينطورند ،

يعني جوري رفتار ميكنند؛

كه آدم به حداقل هاي رفتاري شان راضي ميشود ...! 

 

 

+ جمعه چهاردهم آذر 1393 در ساعت 13:7 آفتابگردان |