<>آپلود عکس گل هاي آفتابگردان


امَّن يُجيب " ميخوانم؛

براي پدر بزرگ كه به آي سي يو رفت ، از وخامتِ حال ؛

و براي مادر بزرگ كه روز به روز بد تر ميشود ...

 

 

: محكم ترين انساني كه هميشه مثل كوه ديدمش پدرم بود ، اين روزها افتاده تر شده ، اين روزها بعد از ديدن پدر و مادرش ، چشمان ش پر اشك ميشود ، دل مرا هم اتش ميزند ...

 

+ دوشنبه بیست و دوم دی 1393 در ساعت 2:17 آفتابگردان |