<>آپلود عکس گل هاي آفتابگردان


ياد فيلم هاي هندي قديم به خير ، دهه هاي قبل كه فيلم ميساختن ، داستان اكشن شان اين بود كه دو طرف ، روبروي هم هر چه تير ميزدند، به كسي نميخورد ! ديشب يك پارتِ سريال ميكاييل،اون چند دهه ي گذشته ي هندي ها را ياداور شد ! ما كه خنديديم در حد مرگ ! بالاخص حركات رشيد و اقا خان ! راستش سيروس مقدم قسمت اخر را تگري زده بود !!!

* هر چه پايتخت خوب بود ، ميكاييل بد!ما مجبور نيستيم به ساختن سريال هاي كيلويي ؟ نه ؟ 

 

 

ب.ن: پارسال فخر فروختم براي بُنِ كتابهام ، امسال بايد دست كنم در جيب همايوني! :((

 

 

+ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ در ساعت 12:43 آفتابگردان |