*بعضي توجه ها براي خانم ها مهم هست . هنوز نرسيدم به آن قسمت سني كه بدان م تا آخر ميانسالي يا پيري اين طور هست يا نه ! اما فكر ميكنم باشد : يعني همين كه بگويد ، چه قدر موي بلند به تو مي آيد و يا نه! يا فلان رنگ مو ، يا چه قدر اين روسري جذابت ميكند ، چه قدر اين لباس خوب ست ، حتي در نوع پوشش در عموم . كه چادر ساده را بيشتر ميپسندم براي تو و ... اين توجه ها هر چند كوچك ست از نظر مردها  اما خانم ها با شنيدنشان ، بارها مرورش ميكنند توي ذهن شان ، حتي شده تا آخر عمر!

 

* شبكه ي أفق مستند بابا آمد را پخش ميكرد و آرميتا و پدري كه جلوي چشمان ش ترور شد ! رسيد به آن قسمتي كه همسر شهيد از لحظه رفتنِ همسرش  ميگفت . كه چه قدر  بغض كرد كه اشك نريزد . چه قدرخواست كه روبروي دوربين گريه نكند ، اما نشد. چه قدر درد داشت حالش ، و لحظه ي خدا حافظي . راجع به شهيد رسيدم به جمله ي دوستي : چه قدر دوست داشتني ند ، آدم هايي كه شبيه حرفهايشان هستند ...

 

  

: مورد داشتيم كه  يه سريا تا زمان دولت نهم و دهم رنگ راهپيمايي ها رو هم نديدن ، اگه هم اومدن شعار نه غزه نه لبنان سر دادن ، اما ب دعوت رييس جمهور ، دكتر روحاني ٢٢ بهمن را شركت كردند ، و أيضاً راهپيمايي روز قدس روشركت خواهند كرد ...!!! به اين موردا چي ميگن ؟!!! 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 2:24  توسط آفتابگردان  |